Πότισμα Αλόης

Τα φυτά της Αλόης Βέρα αντέχουν μεγάλες περιόδους χωρίς πότισμα. Η άρδευση όμως στις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης του φυτού είναι ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας της καλλιέργειας. ​ Η πρώτη άρδευση θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη φύτευση. Θα πρέπει να ακολουθήσουν 2 με 3 αρδεύσεις μέχ